top of page
IMG_6594.jpg

Nikolina Essert

psihologinja i psihoterapeutkinja Realitetne terapije

Calm Sea

Tko sam ja

  • psihologinja, psihoterapeutkinja Realitetne terapija i supervizorica WGI

  • članica EIRT-a i HURT-a

  • zaposlena u vlastitoj privatnoj psihoterapijskoj praksi. Zadnjih pet godina radim psihoterapiju s osobama koje se bore s poremećajem hranjenja. U Centru BEA - centar za poremećaje hranjenja sam  u statusu stalne vanjske suradnice

  • Od 2017. vodi grupu podrške za adolescentice s poremećajem hranjenja te psihoterapijsku grupu za osobe s poremećajem hranjenja u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” u Zagrebu

  • Deset godina radila sam u predškolskoj ustanovi kao stručna suradnica psihologinja. Bavim se roditeljstvom kroz iskustvene i edukacijske radionice o roditeljstvu, kao i kroz individualno savjetovanje roditelja

  • udana, majka tri djevojčice ♥

bottom of page